باروت خیس
باروت خیس
1979 ویدیو
فید ویدئوهای کانال باروت خیس
حامیان : 8
دوستان : 1
گلایه جوانان انقلابی از کدپراکنی های اصحاب سررسید موشن گرافیک «داستان اعتماد» این قسمت، کودتا برخی انگار هندی تر از گاندی شده اند! موشن گرافیک «تجربه برجام» مجرم به محل وقوع جرم برمیگردد
همه ویدیوها