نرم افزار مبدل نصب نیست.
قسمت اول

ولایتمداری خطرناک

گزارش مشکل
Loading the player...
دوخط,حسین شهبازی، ولایتمداری خطرناک، قسمت اول تمامی اصول، فروع، گزاره ها، مبانی و مفاهیم دینی _ از آن جمله ولایت فقیه_ مقوم عقلانیت اند. از طرفی دین از راه عقل قابل دست یابی است و از جانب دیگر تمام دستاورد های دین عقلانی هستند. بر همین اساس و در یک نتیجه گیری طبیعی ، دینی ترین افراد، عاقل ترین افراد باید باشند. از این رو سخت عجیب، تاسف بار و مشکوک است که عده ای تفسیری از ولایتمداری تراشیده اند و تبلیغ میکنند که بر اساس آن ، بهترین حزب اللهی را، رام ترین ، تابع ترین و یخ ترین شخص معرفی میکند! یک ولایت پذیری تعبدی_اخباری که فرآیند تربیت فکری و ارتقا سطح تحلیل جریان حزب الله را با اختلال جدی و خطرناکی مواجه میکند. جوانان حزب اللهی تبدیل به افرادی میشوند که ریش دارند ، پیراهن هایشان را روی لباسشان می اندازند، راهپیمایی و هیئت میروند و همین! یک حزب اللهی تیپیکال و سطحی با شاخصه های ظاهری محدود. فردی که هیچ گاه نمیتواند به وقایع پیرامونش واکنش های سریع، عمیق و انقلابی نشان بدهد و همواره منتظر صدور حکم از جانب "بالا"ست و در زمان های اضطراری و حساس که همه چیز سریع در حال گذر است و عکس العمل ها به شدت اهمیت می یابد اگر از جانب "بالا" حکمی اخذ نگردد، منفعلانه ، قافله ای را معطل تردید و انفعالش خواهد کرد... همان اندازه که خودش سطحی و ظاهری است، رهبری را نیز سطحی و ظاهری میبیند و میشناسد. همه سوالات را به یک جواب از سر باز میکند و آن این است که : "آقا فرمودن..." و این نه تنها پروسه رشد خودش را متوقف میکند بلکه برای رهبری نیز هزینه میتراشد. چرا؟ بسیاری از اوقات وجه استدلالی فرمایشات رهبری را نمیداند و در مواقعی که دستانش از استدلال خالی است به یک گزاره از رهبری استناد میکند و چون بر دلایلی که رهبری را به این نتیجه رسانده مسلط نیست، گزاره های رهبری برای مخاطبینش میشوند نماد حرف های بی دلیل! وابستگی و التزام به حکم رهبری عین صواب است اما این، اگر وجه نقلانی و اخباری و سطحی داشته باشد نتیجه اش این میشود که یک "آقا فرمودن..." مشکوک و با واسطه که هیچ معلوم هم نیست از رهبری باشد یا نباشد ، باعث میشود طرف دست و پایش شل بشود و به بدیهیات و واضحاتی که پیش چشمش است به حرمت آن حرف با واسطه و مشکوک ، تیپا بزند. با هندسه ذهنی و نظام تحلیلی رهبری آشنا نیست ، فلذا آن جا که آقا به صراحت سخنی نگفته باشد، به جای آن که خودش به استفاده از مبانی و اصولی که میان او و امامش مشترک است تحلیلگری کند و نتیجه بگیرد متوسل به خطوط و واسطه های ارتباطی با رهبری میشود. در سایه همین شیوه تربیتی است که برخی منتصبین رهبری گاهی هم عرض رهبری برای خود وجاهت قایل میشوند. ناگهان به خود می آیی و متوجه میشوی که به تعدادِ منصوبینِ رهبری و به تعدادِ منصوبینِ منصوبینِ رهبری و به تعدادِ منصوبینِ منصوبینِ منصوبینِ رهبری در کشور ، آقا تولید شده است و در میان همه ی این "آقا" ها از همه غریب تر خود آقاست! یکهو میبینید فلان مسئل فلان روستا که به ۱۶ واسطه میرسد به آقا ، صرفا به اعتبار اتصال ۱۶ واسطه ایش به رهبری، دقیقا به اندازه شخص ولی فقیه برای خودش، شان و منزلت تراشیده است. تا کنون ، بارها از جانب همین ولایتمداری ِ خطرناک و عجیب و این اعتبار تراشی های سلسله مراتبی و نصَبی، ضربه خورده ایم و هزینه داده ایم ، و این نقیصه تا آن جا گسترش و عمق پیدا کرده که نماینده مجلسی که تحلیل قطعیش این است که برجام صد در صد لطمه به امنیت و استقلال و عزت کشور و انقلاب خواهد زد و مانند روز برایش روشن است که خطوط قرمز رهبری در مذاکرات و برجام شخم زده شده با این وجود چون مسئول فلان بخش از فلان معاونت بیت ، با رئیس مجلس شب گذشته دو استکان چای خورده،جناب نماینده حدس میزند "شاید"،"ممکن است" ،"احتمالا" رهبری موافق تصویب برجام باشند ، و با استناد به همین شک ِ خطرناک ، در یک حرکت ضربتی و رکورد شکنانه در عرض ۲۰ دقیقه با نادیده انگاشتن تمامی شواهد قطعی و یقینی ، برجام را به تصویب میرساند. واقعیتش همان است که امام (ره) فرمودند : پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد. که اگر پشتیبان نسخه ی اصلی و اورجینال ولایت فقیه نباشیم ، خدا میداند مملکت با چند "برجام" دیگر باید تاوانِ این ولایتمداریِ خطرناک را پس بدهد... الله اعلم *دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی - حسین شهبازی ولایتمداری,ولایتمداری خطرناک,khamenei.ir,خامنه ای,منصوبین,منسوبین,رهبری,تحلیل
17298

نمایش ویدئو در وب سایت شما

 

حسین شهبازی، ولایتمداری خطرناک، قسمت اول

تمامی اصول، فروع، گزاره ها، مبانی و مفاهیم دینی _ از آن جمله ولایت فقیه_ مقوم عقلانیت اند.
از طرفی دین از راه عقل قابل دست یابی است و از جانب دیگر تمام دستاورد های دین عقلانی هستند.
 بر همین اساس و در یک نتیجه گیری طبیعی ، دینی ترین افراد، عاقل ترین افراد باید باشند.
 از این رو سخت عجیب، تاسف بار و مشکوک است که عده ای تفسیری از ولایتمداری تراشیده اند و تبلیغ میکنند که بر اساس آن ، بهترین حزب اللهی را، رام ترین ، تابع ترین و یخ ترین شخص معرفی میکند!
 یک ولایت پذیری تعبدی_اخباری  که فرآیند تربیت فکری و ارتقا سطح تحلیل جریان حزب الله را با اختلال جدی و خطرناکی مواجه میکند.
 جوانان حزب اللهی تبدیل به افرادی میشوند که ریش دارند ، پیراهن هایشان را روی لباسشان می اندازند، راهپیمایی و هیئت میروند و همین! یک حزب اللهی تیپیکال و سطحی با شاخصه های ظاهری محدود.
 فردی که هیچ گاه نمیتواند به وقایع پیرامونش واکنش های سریع، عمیق و انقلابی نشان بدهد و همواره منتظر صدور حکم از جانب "بالا"ست و در زمان های اضطراری و حساس که همه چیز سریع در حال گذر است و عکس العمل ها به شدت اهمیت می یابد اگر از جانب "بالا" حکمی اخذ نگردد، منفعلانه ، قافله ای را معطل تردید و انفعالش خواهد کرد...
 همان اندازه که خودش سطحی و ظاهری است، رهبری را نیز سطحی و ظاهری میبیند و میشناسد.
 همه سوالات را به یک جواب از سر باز میکند و آن این است که : "آقا فرمودن..."
 و این نه تنها پروسه رشد خودش را متوقف میکند بلکه برای رهبری نیز هزینه میتراشد. چرا؟  بسیاری از اوقات وجه استدلالی فرمایشات رهبری را نمیداند و در مواقعی که دستانش از استدلال خالی است به یک گزاره از رهبری استناد میکند و چون بر دلایلی که رهبری را به این نتیجه رسانده مسلط نیست، گزاره های رهبری برای مخاطبینش میشوند نماد حرف های بی دلیل!
 وابستگی و التزام به حکم رهبری عین صواب است اما این، اگر وجه نقلانی و اخباری و سطحی داشته باشد نتیجه اش این میشود که یک "آقا فرمودن..." مشکوک و با واسطه که هیچ معلوم هم نیست از رهبری باشد یا نباشد ، باعث میشود طرف دست و پایش شل بشود و به بدیهیات و واضحاتی که پیش چشمش است به حرمت آن حرف با واسطه و مشکوک ، تیپا بزند.
 با هندسه ذهنی و نظام تحلیلی رهبری آشنا نیست ، فلذا آن جا که آقا به صراحت سخنی نگفته باشد، به جای آن که خودش به استفاده از مبانی و اصولی که میان او و امامش مشترک است تحلیلگری کند و نتیجه بگیرد متوسل به خطوط و واسطه های ارتباطی با رهبری میشود.
 در سایه همین شیوه تربیتی است که برخی منتصبین رهبری گاهی هم عرض رهبری برای خود وجاهت قایل میشوند.
 ناگهان به خود می آیی و متوجه میشوی که به تعدادِ منصوبینِ رهبری و به تعدادِ منصوبینِ منصوبینِ رهبری و به تعدادِ منصوبینِ منصوبینِ منصوبینِ رهبری در کشور ، آقا تولید شده است و در میان همه ی این "آقا" ها از همه غریب تر خود آقاست!
 یکهو میبینید فلان مسئل فلان روستا که به ۱۶ واسطه میرسد به آقا ، صرفا به اعتبار اتصال ۱۶ واسطه ایش به رهبری، دقیقا به اندازه شخص ولی فقیه برای خودش، شان و منزلت تراشیده است.
تا کنون ، بارها از جانب همین ولایتمداری ِ خطرناک و عجیب و این اعتبار تراشی های سلسله مراتبی و نصَبی، ضربه خورده ایم و هزینه داده ایم ، و این نقیصه تا آن جا گسترش و عمق پیدا کرده که نماینده مجلسی که تحلیل قطعیش این است که برجام صد در صد لطمه به امنیت و استقلال و عزت کشور و انقلاب خواهد زد و مانند روز برایش روشن است که خطوط قرمز  رهبری در مذاکرات و برجام شخم زده شده با این وجود چون مسئول فلان بخش از فلان معاونت بیت ، با رئیس مجلس شب گذشته دو استکان چای خورده،جناب نماینده حدس میزند "شاید"،"ممکن است" ،"احتمالا" رهبری موافق تصویب برجام باشند ، و با استناد به همین شک ِ خطرناک ، در یک حرکت ضربتی و رکورد شکنانه در عرض ۲۰ دقیقه با نادیده انگاشتن تمامی شواهد قطعی و یقینی ، برجام را به تصویب میرساند.
 واقعیتش همان است که امام (ره) فرمودند : پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد.
 که اگر پشتیبان نسخه ی اصلی و اورجینال ولایت فقیه نباشیم ، خدا میداند مملکت با چند "برجام" دیگر باید تاوانِ این ولایتمداریِ خطرناک را پس بدهد...
 الله اعلم
 
*دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی - حسین شهبازی

 

پارامترهای مرتبط

دیدگاه‌ها  

0 #1 حمید م.. 1395-06-19 18:30
سلام
چقدر قشنگ صحبت کرده بود.
واقعا استفاده کردم.
و ممنون از شما.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


انصار کلیپ
سایت آوینی
عمارکلیپ
بچه های قلم
مای مدیا
مبین مدیا
اویس
مستضعفین
فرهنگ نیوز


دفتر مرکزی: تهران،

09128513265

Info[@]mostazafin.tv

آخرین کانال های ثبت شده

  • RobertLof
  • Stevevon
  • DiGiEnliz
  • Peterexece
  • Rezafiroozi_ir
مستضعفین تی وی

Template Design:Dima Group